Back to top

Služby

Služby - co nabízím:

 • vstřícný, klidný a citlivý přístup založený na kombinaci odborných znalostí psychologie, defektologie a pestré škály osobních zkušeností
 • pozitivní energii – opravdu není těžké ji přijmout jako životní postoj
 • mlčenlivost - ctím psychoterapeutický kodex, ručím za striktní ochranu veškerých sdělených osobních údajů a důvěrných informací
 • klasickou psychoterapii – individuální i skupinovou (též i jako doplněk individuální terapie), s dospělými i s dětmi; mám bohaté zkušenosti s osobami všech věkových kategorií
 • racionální pomoc při řešení problémů partnerského soužití – dvě osobnosti, dvě různá názorová pole, dá se najít zdravý průsečík fungující na vzájemné akceptaci
 • zvládnutí emocí – pomohu vám s jejich zacílením a správným používáním, jsme jich plni a jsou často nezvladatelné
 • efektivní řešení vztahových problémů na pracovišti - včetně problematiky genderu a age-managementu
 • pomocnou ruku při nalezení odpovědí na stresové pocity, fobie a úzkosti
 • konzultaci v otázkách sexuality
 • snové analýzy
 •  výjezd za klientem - po domluvě s klientem a vzhledem k jeho akutním psychickým obtížím nabízím též možnost výjezdu za klientem; výjezd je možný max do vzdálenosti 50 km a na základě předem uhrazené zálohy (příplatek + kilometrovné); další podmínkou je možnost parkování osobního vozidla v dochozí vzdálenosti max  100 m ke klientovi; v rámci ochrany osobní bezpečnosti navštěvuji pouze klienty, se kterými jsem již navázala psychoterapeutický vztah či na základě konkrétní reference (viz záložka Ceník)