Back to top

Terapeut a délka terapie

Osobnost psychoterapeuta:

  • osoba psychoterapeuta je velmi důležitá
  • základem terapeutického procesu je totiž vztah klienta a terapeuta, pokud nedojde k navázání důvěrného a bezpečného vztahu a klient si s terapeutem tzv. nesedne, psychoterapie je málokdy účinná
  • může nastat situace, kdy nedojde k navázání terapeutického vztahu jak ze strany terapeuta, tak ze strany klienta
  • proto doporučuji věnovat výběru terapeuta pečlivou pozornost – mnohdy je nutné hledat a vystřídat i několik terapeutů

Délka psychoterapie:

  • sezení psychoterapie (zejména individuální) může trvat různě dlouhou dobu, její délka závisí především na potřebách a možnostech klienta
  • úvodní sezení bývá delší, neboť se jedná o první kontakt
  • pro vyřešení aktuálních problémů může stačit pár hodin podpůrné terapie, v případě vážnějších a dlouhodobějších problémů nebo potřeb klienta může terapie trvat i několik let, záleží též na vzájemné spolupráci
  • svoji roli sehrává i frekvence terapeutických hodin a časové prodlevy mezi nimi, rozhodnutí o účasti je vždy na klientovi