Back to top

Krása, krása, krása!

Kdy jste byli naposledy na výstavě? „Krása, krása, krása! To je smysl života, nejvyšší jeho moudrost a pravda! Pod všemi formami, pod všemi jmény! Ona jest Královstvím božím, které je v nás, které máme hledati“ (cit. Jan Zrzavý). Tento citát a řadu dalších skvělých postřehů a nádherných dojmů jsem si odnesla z aktuální výstavy portrétů na Pražském hradě. Výstava byla úžasná, akorát velká, s mnoha zástupci 19., 20., ale i 21. století, bylo nač se dívat. Nicméně já tímto příspěvkem nechci rozebírat onu výstavu. Spíše jsem si nad rozmanitostí forem, tvarů a výtvarných pojetí opět uvědomila tu nepřebernou škálu pestrosti názorů a postojů. Dle mého názoru je zachycení obličeje to nejtěžší, neboť v obličeji je otisk naší duše, našeho psyché. Ostatní předměty se dají prozkoumat a přizpůsobit, lidská tvář ne. Ta prostě je a každá je originál. I kdyby sto malířů malovalo stejný obličej, každý jej uvidí a zachytí jinak. Je to opravdu fascinující! Také není každý malíř portrétista, byť se o to třeba pokusil. Podobně to cítil i malíř a spisovatel Ludvík Kuba, cit.: „Duševno je jen ve tváři. Vystihnout je jest vrcholnou touhou malířovou“.

Je jen škoda, že na výtvarné výstavy chodí čím dál, tím méně lidí. Myslím tím Čechů. Mezi účastníky převládají turisté a mezi našinci více starší občané. To je samozřejmě chvályhodné, avšak dítě jsem viděla jen jedno :-() … a to byla sobota, den jak malovaný a vstupné levnější, než do kina …