Back to top

Kouzlo televize

Také si myslíte, že televize je magické médium? Že vás dokáže ovládat a pouštíte si ji příliš k tělu? Nebo ne? První přenos obrazu se uskutečnil v roce 1926 v Londýně, v roce 1928 se uskutečnil první dálkový přenos obrazu mezi Londýnem a New Yorkem. A první mechanické televize byly prodávány do roku 1934, poté se prodávaly jen elektronické. Později plazmové obrazovky a LCD (tekuté krystaly), dnes převažují LED televize a tzv. „3D televize“ – tolik trocha z historie. Bezesporu se jednalo o velký boom, od té doby stále existuje a má stále velmi pevné místo ve většině vyspělých zemí světa. Ani nástup internetu ji nevykolejil, je otázka jaký bude vývoj po nástupu všech možných sociálních sítí :-()

Televize… Řekla bych, že existují tři skupiny lidí: těch, kteří ji pravidelně živí, obstarávají a sledují a věnují jí mnoho času. Je to nejpočetnější skupina, televize jim vlastně organizuje volný čas (možná i jiné věci), nedovedou si život bez telky představit. A pak je tu druhá skupina: ta je nad věcí, ani neví, co zrovna v televizi dávají, nejsou to pravidelní konzumenti, televizi pustí jen občas. Třetí nejmenší skupina televizi nemá nebo už nemá… To spojení „už nemá“ je též magické, je možné, aby člověk televizi zakryl, odpojil, odstranil? Ano, je to možné, ba je to vyloženě snadné. Je to jen otázka hodnot, priorit, postojů a smyslu života. Ostatně tak, jako život sám.

Zkusme se zamyslet nad tím, proč tomu tak je? Co je pravým důvodem této „závislosti“, co je hnací silou momentu, že jedinec spěchá domů, aby si pustil televizi? A co vy, kam se zařadíte???