Back to top

Masopust

Znáte či prožili jste masopust? Masopust neboli maškarní zábava je třídenní slavnostní období mezi Vánocemi a postní dobou (40 denní období před Velikonocemi). Jeho počátek nastává po svátku Tří králů (6. ledna) a končí Popeleční středou – zde je datum pohyblivé a odvislé od termínu Velikonoc. Jedná se o krátké období hodování mezi dvěma půsty, oslavu odchodu zimy. Z historie víme, že během hodování se konaly zabíjačky, taneční zábavy a veselí, svatby a tradiční průvody masek. Dříve se mohli přestrojovat jen muži a ti přebírali s postavou i její vlastnosti. Běžné byly postavy denního života (myslivec, bába s nůší, ženich s nevěstou, farář, hospodský, kominík), zvířata (kobyla, medvěd), ale také mystické bytosti (anděl, čert, Mikuláš, víly, vodník, smrtka). Tím lidé prokazovali úctu ke koloběhu života a k přírodě.

Hodování, které pak vystřídá půst. A ten zde má své místo, neboť v původním významu se jednalo o „opuštění masa“ - italsky carne levare (odtud zřejmě původ slova karneval), česky masopust. Naši předci byli moudří a dobře věděli, že po vánočních hodech a následně po masopustních hodech musí organismus regenerovat a odpočívat, neb to není perpetuum mobile... Pojďme si tedy odnést nejen to, že je dobré veselit se a posilovat mezilidské vztahy, ale též fungovat s rozumem: pravidelný půst by měl mít pro svoji očistnou a detoxikační funkci své místo i v životním stylu každého jedince dnešní doby…