Back to top

Psychoterapie

Psychoterapie – co je to, proč a kdy ji zvolit:

  • psychoterapie je jedinečný způsob „nastavení zrcadla“, tedy způsob k nalezení větší důvěry v sebe sama, možnost dozvědět se o sobě nové informace, naučit se přijmout i negativní fakta a nedostatky, která jsou nedílnou součástí našeho života
  • vedle lepšího poznání sebe sama začne člověk vnímat i své okolí z nadhledu, měl by být schopen lepší supervize nejen ve vztahu k sobě, ale též k okolí
  • klient absolvující individuální psychoterapii by měl po jejím skončení cítit minimálně úlevu, měl by si odnést jedinečný a zároveň velmi individuální prožitek setkání sama se sebou
  •  individuální psychoterapie má smysl pouze tehdy, pokud je člověk schopen a ochoten o svých pocitech, myšlenkách, životě mluvit a pokud je schopen a ochoten vnímat problémy na své straně – neboli vše je o „chtění“
  • chtít, tedy mít motivaci, je cesta ke změně, které může napomoci právě citlivá a zacílená terapie
  • individuální psychoterapie není snadnou cestou, často se jedná o dlouhodobější proces, ale mnohdy se jedná o jedinou efektivní pomoc, která hledá příčiny problému namísto krátkodobého útlumu za pomoci podpůrných tišících prostředků