Back to top

Metody

  • pozorování – zní jednoduše a prostě, ale sdělí mnoho podstatných souvislostí a vztahů vč. řeči těla
  • psychoanalytickou terapii (aktivní naslouchání ) – ne každý naslouchat dokáže, může či chce; představuje psychoterapeutický rozhovor na základě sdělení volných asociací klienta
  • behaviorální terapii – zabývá se studiem procesů učení, jde o upevňování žádoucího a  odbourávání nežádoucího chování
  • hlubinnou regresní  terapii – velice účinná metoda, díky ní se můžeme zbavit současných potíží tak, že najdeme jejich příčiny v minulosti; psychické a psychosomatické potíže lidí jsou v podstatě následky traumat prožitých v minulosti
  • kognitivní terapii – zaměřuje se na poznávací procesy, zejména na myšlení; smyslem je  vypátrat a odstranit porušené představy, myšlenky
  • somatogenní terapii – vychází z principů tělesných procesů, psychično lze ovlivňovat prostřednictvím těla a tělo prostřednictvím psychických podnětů; ideální je nalézt průnik a shodu
  • zpětnou vazbu - závěrem každé terapie jsou vždy má resumé, doporučení a rady, která nikdy nevnucuji; je vždy jen na rozhodnutí klienta, jakým způsobem a jak rychle chce svůj problém řešit