Back to top

Kodex

Můj etický kodex:

  • při práci s klientem respektuji vždy důstojnost a hodnotu jednotlivce a usiluji o zachování a ochranu základních lidských práv
  • vždy dodržuji zásady bezpečí a mlčenlivosti, případné sdělení informací třetí osobě je možné výhradně a pouze se souhlasem klienta (nebo jeho zákonného zástupce)
  • vždy respektuji klientovu volbu tématu i rozsah, v jakém se hodlá tématem zabývat
  • vždy respektuji integritu klienta a chráním jeho zájmy
  • zacházím pouze s těmi vědomostmi, nástroji, metodami a technikami, které ovládám a své poznatky o lidském chování průběžně rozvíjím a využívám je výhradně pro dobro klienta