Back to top

Ceník a objednání

individuální psychoterapie 900 Kč/hod*
skupinová psychoterapie 500 Kč/hod/osoba
výjezd (v rámci Prahy i mimo Prahu)** příplatek 500 Kč + 5 Kč/ujetý kilometr
  • platba probíhá v hotovosti na místě
  • péče není hrazena zdravotními pojišťovnami
  • termíny konzultací dohodou
  • je nutné objednat se předem buď telefonicky na čísle: +420 608 855 406 (zejména akutní stavy) nebo e-mailem na adrese:  halatova@hapsyte.cz
  • rezervace termínů jsou s ohledem na ostatní klienty závazné
  • dohodnuté sezení je možné si po domluvě domluvit na jiný termín, nejpozději však 24 hodin předem

V případě dalších dotazů mě neváhejte, prosím, kontaktovat.

* hodina = 60 minut
** výjezd je možný max. do vzdálenosti 50 km a na základě předem uhrazené zálohy (příplatek + kilometrovné); další podmínkou je možnost parkování osobního vozidla v dochozí vzdálenosti max. 100 m ke klientovi; v rámci ochrany osobní bezpečnosti navštěvuji pouze klienty, se kterými jsem již navázala psychoterapeutický vztah či na základě konkrétní reference